รายละเอียด

          เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นภูมิทัศน์สวยงาม มีปลาน้ำจืดชุกชุม บรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใส ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างคอม และตำบลใกล้เคียงอาศัยหากิน มีพื้นที่ 4,300 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ของอำเภอสร้างคอม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสร้างคอม,ตำบลนาสะอาดและตำบลเชียงดา

ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้จัดกลุ่มแพ ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาให้บริการ กว่า 150 ลำ มีทั้งแพเล็กไปถึงแพขนาดใหญ่ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาคให้เดินทางมายังริมแม่น้ำโขง เพื่อจะสัมผัสความอัศจรรย์แห่งมหานทีสายนี้สักครั้งในชีวิต จุดที่มีบั้งไฟลอยขึ้นจากสายน้ำโขงมากที่สุดคือที่นี่ หมู่บ้านจอมแจ้ง ซื่งเคยมีขึ้นมากถึง 400 ลูกในคืนเดียว ชาวบ้านริมฝั่งน้ำโขงล้วนผูกพันกันตำนานเรื่องราวพญานาค หากมีบั้งไฟพญานาคที่ใด นั่นคือความเป็นมงคลของสถานที่นั้น คนต่างถิ่นที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์อัศจรรย์นี้เป็นเสมือนแขกที่ชาวท้องถิ่นต้องให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดทว่าสิงที่จะได้พบมิใช่เพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่นี่ยังมีเสนห์ของวิถีชีวิตผู้คนลุ่มน้ำโขง รอยยิ้มแจ่มในสีหน้า และความเป็นกันเองของคนในชุมชนบ้านจอมแจ้ง อีกทั้งการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์ยังทำให้ได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงพื้นเมือง และลองชิมสินค้าชุมชนที่สร้างชื่อให้กับที่นี่ คือ ถั่วตัด และถั่วอบสมุนไพร สินค้าเหล่า ล้วนเคยได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น อุปกรณ์พักอาศัยตามวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวหนองคาย ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเอื้ออาทรของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวหนองคาย แล้วอยากพักผ่อน โฮมสเตย์บ้านจอมแจ้งคือคำตอบนั้นนั่นเอง เสามิ่งเมืองของจังหวัดน่าน สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 57 โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านต้นปัจจุบันนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2331 ณ สถานที่ที่ทรงเสี่ยงทาย คือที่ข้างวัดร้างเก่าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหอคำ (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 350 เมตร โดยผู้รู้สันนิษฐานว่าวัดร้างนี้คือวัดห้วยไคร้ อันมีมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย แต่เดิมเสามิ่งเมืองมีลักษณะเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 ซ.ม. สูงประมาณ 3 ม. หัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาฝังลงกับพื้นโดยตรงไม่มีศาลครอบ จนกระทั่งในปี 2506 เมืองน่านได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำน่านไหลเข้าท่วมถึงเสามิ่งเมือง ตัวเสาอายุร้อยกว่าปีที่เริ่มผุกร่อนจึงโค่นล้มลง ต่อมาทางวัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวน่านจึงได้ร่วมกันนำเสามิ่งเมืองน่านต้นเดิมที่โค่นล้มลงนั้นมาเกลาแต่งใหม่ และสลักหัวเสาเป็นพระพรหมสี่หน้า รวมทั้งสร้างศาลทรงไทยจตุรมุขครอบเสามิ่งเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2516